Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.490.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.490.2022

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy

 

 

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834)  zarządza się, co następuje:

 

     § 1. Urzędowi Miejskiemu nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

     § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy (z późniejszymi zmianami).

 

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.490.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy.pdf (104,99KB)

PDFREGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY.pdf (530,54KB)

PDFSTRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY.pdf (222,48KB)

PDFZałącznik Nr 2 - ETATYZACJA W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY.pdf (203,84KB)

 

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.490.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy - Skan.pdf (318,72KB)