Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 21.03.2022, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 lutego 2022 roku.

  PDFProjekt protokołu nr XXXVII.pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.pdf

 7. 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 8. 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2021-2023 w 2021 roku.
 9. 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Leśnica na lata 2021-2025 w 2021 roku.
 10. 10. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. 11. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 12. 12. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. 14. Zamknięcie sesji.