Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”

Leśnica, 2022-03-01

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”  związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.478.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 stycznia 2022 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 22 lutego 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 3 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.487.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2022 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna

„Aktywizacja społeczno- kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy Leśnica”

2 500,00 zł

słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100

  1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszowej

„Bądź aktywny! Naucz się ratować innych – zostań małym bohaterem”

4 000,00 zł

słownie: cztery tysiące złotych 00/100

  1.  

LZS Raszowa

„Aktywizacja społeczno- kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy Leśnica”

3 500,00 zł

słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wynikach konkursu.pdf (199,31KB)

PDFInformacja o wynikach konkursu - Skan.pdf (334,70KB)