Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE”

 

Leśnica, 2022-03-01

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.478.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 stycznia 2022 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 22 lutego 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.487.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2022 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy

8 000,00 zł

słownie:  osiem tysięcy złotych 00/100

  1.  

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA

Warsztaty Orkiestrowe 2022

12 000,00 zł

słownie: dwanaście tysięcy  złotych 00/100

 

BurBurmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o wynikach konkursu.pdf (249,32KB)

PDFInformacja o wynikach konkursu - Skan.pdf (334,61KB)