Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.496.2022 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 0050.496.2022

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia  3 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz.1899 z późn. zm.)

Z a r z ą d z a m

co następuje

§ 1. 1. Nieruchomość opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.450.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. zbyć  w drodze I przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Warunki  I przetargu zawiera ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy Nr  0050.495.2022 z dnia 2 marca 2022 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego z wygrywającym przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFZarządzenie Nr 0050.496.2022 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych.pdf (285,68KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.496.2022 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych - Skan.pdf (1,15MB)