Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego pn. „ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”

 

Leśnica, 2022-02-23

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego pn. „ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.473.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 stycznia 2022 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 15 lutego 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.486.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lutego 2022 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej

Organizowanie wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie    Gminy Leśnica

10 000,00 zł

słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100

 

 

 

BurmistrzBurmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego pn. „ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”.pdf (250,60KB)

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego pn. „ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA” - Skan.pdf (279,80KB)