Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl., dz. nr 1288/1”.

 

 

ZP.271.2.2022                                                                                                                                             Leśnica,  dnia   15 luty  2022r.

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie WWW

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia  w Zalesiu Śl., dz. nr 1288/1”.

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2022/BZP 00023378/01 z dnia 18.01.2022

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021  poz. 1129 z późń. zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 8 , złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga

Ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów

Ranking złożonych ofert:

 

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.  ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

 

 

 

 

1.868.889,24

-

-

-

Oferta wycofana

2

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.  ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

 

 

1.877.095,80

-

-

-

Oferta wycofana

3

 

Technical Solutions Sp.  z o.o.

Ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn – Koźle

 

2.543.320,09

50,08

60

40

90,08

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.  z o.o. ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

2.292.552,89

55,56

60

40

95,56

5

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.  ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

 

2.496.593,75

51,02

60

40

91,02

6

 

Hucz Sp. z o.o. sp. k.

Ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

 

2.432.791,17

52,36

60

40

92,36

7

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

Ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

2.399.998,99

53,08

60

40

93,08

8

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga

Ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów

 

2.122.980,00

60,00

60

40

100,00

9

 

EKO-PROBUT Sp. z o.o.               

  ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin

 

2.917.810,85

43,66

60

40

83,66

 

Burmistrz (-)

Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wyborze oferty publikowana na www z dnia 15.02.2022r..pdf
PDFInformacja o wyborze oferty z dnia 15.02.2022r.- skan.pdf