Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 02.02.2022, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2021 roku.

  PDFProjekt protokołu nr XXXV z Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2022 roku .pdf (693,47KB)

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,96MB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok.pdf (1,24MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy.

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy.pdf (160,48KB)

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny.

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny.pdf (1,44MB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.pdf (161,73KB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Leśnicy.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Leśnicy.pdf (159,54KB)

 9. 9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. 10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 11. 11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 13. 13. Zamknięcie sesji.