Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego pn.:„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2022”

ZP.271.1.2022                                                                                                       Leśnica,  dnia 24 stycznia 2022r.

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na www

 

            Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego      w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy pn: „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2022”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2022/BZP 00005974/01 z dnia 05.01.2022r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz. 1129 z późń. zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3, złożoną przez Wykonawcę:

EUROSPED Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Ul. Dworska 6, 41-902 Bytom

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 100%

wartość oferty

pkt

1.

 

Droś - Sawicki Sp. z o.o. sp.k.

Ul. Przemysłowa 2, 42-141 Przystajń

 

159.629,40

Oferta odrzucona

 

2.

 

 Petrol Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 90; 55-080 Kąty Wrocławskie

 

161.695,80

99,68

3.

 

 

EUROSPED Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Ul. Dworska 6, 41-902 Bytom

 

160.662,60

100,00

 Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o wyborze oferty publikowana na www z dnia 24.01.2022r..pdf (429,38KB)
PDFInformacja o wyborze oferty publikowana na www z dnia 24.01.2022r. - skan.pdf (289,31KB)