Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH W DNIU 21.01.2022 r. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2022”

Leśnica, 21 stycznia 2022 r.

 

ZP.271.1.2022

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pn:  „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2022”

 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2022/BZP 00005974/01 z dnia 05.01.2022r.

Termin składania ofert dodatkowych wyznaczono na dzień: 21.01.2022 r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert: 21.01.2022 r., godz. 09.15.

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Marża/upust 

Cena oferty

za 42.000,00 litrów

netto/brutto

(w PLN)

1.

 

 

Petrol Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 90; 55-080 Kąty Wrocławskie

           

 

            -0,21

131.460,00

161.695,80

2.

 

EUROSPED Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Ul. Dworska 6, 41-902 Bytom

 

-0,22

131.040,00

161.179,20

 

Z up. Burmistrza

Andrzej Iwanowski

Zastępca Burmistrza

PDFInformacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 21.01.2022r. - skan.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 21.01.2022r..pdf