Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 25.10.2021, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 września 2021 roku.

  PDFProjekt protokołu nr XXXII z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 27 września 2021 roku.pdf

 3. 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

  PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020_2021.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/207/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 września 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

  PDFProjekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII_207_21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 września 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji....pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych w ramach projektu partnerskiego „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” ze środków budżetu Gminy Leśnica przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony....pdf

 8. 8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. 9. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 10. 10. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 12. 12. Zamknięcie sesji.