Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 27.09.2021, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 sierpnia 2021 roku.
 3. PDFProjekt protokołu nr XXXI z Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 sierpnia 2021 roku.pdf (522,24KB)
 4.  
 5. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,71MB)

 6. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok.pdf (2,05MB)

 7. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (140,03KB)

 8. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.pdf (139,84KB)

 9. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej.pdf (966,58KB)

 10. 8. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

  PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r..pdf (1,64MB)

 11. 9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. 10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 13. 11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 14. 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. 13. Zamknięcie sesji.