Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXI/202/21 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA  NR XXXI/202/21

RADY  MIEJSKIEJ  w  Leśnicy

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

           Na podstawie art. 226, art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

        § 1. W Uchwale Nr XXIV/154/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XXV/160/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/167/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/173/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/177/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/184/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 maja 2021 r. oraz Uchwała Nr XXX/197/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Leśnicy.

 

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PDFUCHWAŁA NR XXXI/202/21 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,00MB)

PDF(3)Przedsięwzięcia 2021.08.30.pdf (158,08KB)

PDF(4)Objaśnienia 2021.08.30.pdf (238,95KB)