Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 04.08.2021 r.„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica”

Leśnica,  4 sierpnia  2021 r.

ZP.271.8.2021

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn:  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2021/BZP 00126810/01 z dnia 26.07.2021r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Proponowana cena

netto/brutto

(w PLN)

 

 

1.

 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3, 001-248 Warszawa

 

 

242.122,34

297.810,48

 

 

 

2.

 

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk

 

 

238.232,24

293.025,66

 

                                                                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                                                                   (-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 4 sierpnia 2021r..pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 4 sierpnia 2021r..pdf