Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - ZP.271.8.2021

Leśnica, 4 sierpnia 2021 r.

 

ZP.271.8.2021

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy pn:Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2021/BZP 00126810/01 z dnia 26.07.2021r.

Działając na podstawie art.. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 268.657,82 zł. ( dwieście sześćdziesiąt osiem  tysięcy  sześćset pięćdziesiąt siedem 82/100) złotych.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.pdf (411,17KB)

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.pdf (194,24KB)