Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - ZP.271.7.2021

Leśnica, 28 lipca 2021 r.

 

ZP.271.7.2021

 

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn: „ Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu” etap 2

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2021/BZP 00098200/01 z dnia 29.06.2021r.

Działając na podstawie art.. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 325.000 zł. ( trzysta dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) złotych.

 

                                                                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                                                                (-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania dot. ZP.271.7.2021.pdf (186,29KB)
PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania dot. ZP.271.7.2021.pdf (422,30KB)