Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 - Rada Miejska w Leśnicy

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, iż do Rady Miejskiej w Leśnicy w 2020 roku wpłynęło pięć petycji.

Pierwsza petycja została złożona w dniu 27 marca 2020 r. przez Koalicję Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy w interesie publicznym w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

O sposobie załatwienia petycji poinformowano Koalicję w dniu 2 czerwca 2020 r.. Rada Miejska w Leśnicy podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję w całości za bezzasadną.

Druga petycja została złożona w dniu 3 kwietnia 2020 r. przez Panią XXXXXXXX z Rabki-Zdrój w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).

O sposobie załatwienia petycji poinformowano osobę wnoszącą petycję w dniu 2 czerwca 2020 r.. Rada Miejska w Leśnicy podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała się za właściwą do rozpatrzenia w części dotyczącej pkt. 1, 2, 3, 5 i 6 petycji i uznała petycję w tym zakresie za bezzasadną. Natomiast w punkcie 4 petycji Rada Miejska w Leśnicy uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia i postanowiła przekazać petycję w tym zakresie do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu jako właściwego podmiotu.

Trzecia petycja została złożona w dniu 1 czerwca 2020 r. przez Panią Renatę Sutor z Rabki-Zdrój w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w danej Gminie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla potrzebujących).

O sposobie załatwienia petycji poinformowano osobę wnoszącą petycję w dniu 2 lipca 2020 r.. Rada Miejska w Leśnicy podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję w całości za bezzasadną.

Czwarta petycja została w dniu 24 czerwca 2020 r. przekazana do rozpatrzenia zgodnie z właściwością przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu. Petycja w tym samym zakresie została bezpośrednio skierowana do Rady Miejskiej w Leśnicy 1 czerwca 2020 r.  (trzecia petycja). O sposobie załatwienia petycji poinformowano podmiot przekazujący petycję w dniu 6 lipca 2020 r., jak również osobę wnoszącą petycję.

Piąta petycja została złożona w dniu 14 grudnia 2020 r. przez Pana Marka Songina z Raciborza w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnego potwierdzenia/gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2, iż w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty finansowe.

O sposobie załatwienia petycji poinformowano osobę wnoszącą petycję w dniu 27 stycznia 2021 r.. Rada Miejska w Leśnicy podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji pozostawiła petycję bez rozpatrzenia.

 

Leśnica, 2021 – 06 – 28

PDFZbiorcza informacja o petycjach (SKAN).pdf
PDFZbiorcza informacja o petycjach.pdf