Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.06.21: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

21.06.2021 r. o godz. 15.30 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Nieruchomości gruntowe w obrębie Czarnocin, km 2: działka nr 339/13 o pow. 500 m2 oraz działka nr 339/14 o pow. 1180 m2 opisane w Księdze Wieczystej nr OP1S/00040532/8. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy teren oznaczony jest symbolem (RP)- tereny użytków rolnych – uprawy polowe i użytki rolne zielone.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

  1. działka nr 339/13 o pow. 500 mw obrębie Czarnocin, km 2. Jeden podmiot dopuszczony, niedopuszczonych brak.
  2. działka nr 339/14 o pow. 1180 m2 w obrębie Czarnocin, km 2. Jeden podmiot dopuszczony, niedopuszczonych brak

4. Cena wywoławcza nieruchomości i najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

  1. działka nr 339/13 o pow. 500 mw obrębie Czarnocin, km 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 2110,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła
    2150,00 zł.
  2.        działka nr 339/14 o pow. 1180 m2 w obrębie Czarnocin, km 2: Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4970,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła
    5050,00 zł.

5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
 

  1. działka nr 339/13 o pow. 500 mw obrębie Czarnocin, km 2: Adam Kaczmarek
  2. działka nr 339/14 o pow. 1180 m2 w obrębie Czarnocin, km 2: Adam Kaczmarek

 

Leśnica, 29.06.2021 r.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf (195,29KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu - Skan.pdf (625,69KB)