Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.380.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050.380.2021

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2020r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.):

 

B u r m i s t r z   L e ś n i c y

z a r z ą d z a ,  c o   n a s t ę p u j e: 

 

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do użyczenia nieruchomość   opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.                                                        

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul.1 Maja 9 oraz na stronach internetowych Urzędu. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFZarządzenie Nr 0050.380.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.pdf (191,83KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.380.20.pdf (368,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.380.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie - Skan.pdf (415,24KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.380.20.pdf (397,81KB)