Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.379.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050.379.2021
Burmistrza Leśnicy

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 35 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz.1990 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do dzierżawy nieruchomość opisaną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy ul. 1 Maja 9 i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.379.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.pdf (207,11KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.379.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie - Skan.pdf (341,53KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050.379.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 18 czerwca 2021 r. - Skan.pdf (487,07KB)