Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie i decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg gminnych w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Słowackiego i Dworcową w Raszowej " nr ZP.6220.1.16.2021 z dnia 16.06.2021 r.

                                                                                                                          
                                                                                                                                                                Leśnica, dnia 16 czerwca 2021 r.

 

 

Nr sprawy: ZP.6220.1.19.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późń. zm.) oraz w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg gminnych w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Słowackiego i Dworcową w Raszowej”, na wniosek Pełnomocnika Gminy Leśnica Pana Marka Klyk

zawiadamiam  Strony postępowania

oraz podaję do publicznej wiadomości informację o:

 

  • wydanej w dniu 16 czerwca 2021 r. decyzji nr ZP.6220.1.16.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dróg gminnych w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Słowackiego i Dworcową w Raszowej”,
  • udostępnieniu treści przedmiotowej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu w dniu 16 czerwca 2021 r. na okres 14 dni,
  • opiniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu dot. przedmiotowej sprawy, które są do wglądu w aktach sprawy.

Z treścią zgromadzonej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica,   pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30).

 

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Iwanowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

PDFObwieszczenie ZP.6220.1.19.2021 z dnia 16.06.2021r..pdf (300,04KB)

PDFDecyzja Nr ZP.6220.1.16.2021 z dnia 16.06.2021r..pdf (4,96MB)

PDFDecyzja Nr ZP.6220.1.16.2021 z dnia 16.06.2021r..pdf (1 004,18KB)