Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 15.06.2021 r. „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy”

Leśnica, 15 czerwca 2021 r.

 

ZP.271.3.II.2021

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja z otwarcia ofert

 

            Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty  budowlane pn. „Przebudowa  budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2021/BZP 00067832/01  z dnia 28.05.2021r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Proponowana cena

netto/brutto

(w PLN)

Okres gwarancji/rękojmi 

(w miesiącach)

 

1.

 

Firma Inżynierska ALOG

Mgr inż. Gerard Gola

Ul. Kosmonautów 2, 47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

 

 

935.282,16

1.025.532,24

 

 

60

 

 

2.

 

Firma Wielobranżowa Bud. Prod.Hand. „RAJBUD”

Ul. Krasowska 4, 47-150 Leśnica

 

 

1.077.957,22

1.164.193,80

 

 

60

 

                                                                                                       Z up. BURMISTRZA

                                                                                                       Andrzej Iwanowski

                                                                                                   ZASTĘPCA BURMISTRZA

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 15.06.2021 r..pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 15.06.2021r..pdf