Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - ZP.271.3.II.2021

Leśnica, 15 czerwca 2021 r.

 

ZP.271.3.II.2021

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

     Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn:

"Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy"

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2021/BZP 00067832/01  z dnia 28.05.2021r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.182.000,00 ( jeden milion  stoosiemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych.

 

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Iwanowski
Zastępca Burmistrza

 

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.pdf (421,61KB)
PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.pdf (191,42KB)