Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.05.05: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

05.05.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 42 odbył się I przetarg pisemny nieograniczony.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Działka nr 11/1 o pow. 0,4000 ha, km 1, obręb Krasowa, dla której w Sądzie Rejonowym
w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00030456/8 w/w działka według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego posiada oznaczenie Pp- tereny obiektów produkcyjnych.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Jeden podmiot dopuszczony, niedopuszczonych brak.

4. Cena wywoławcza nieruchomości i najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 80.000,00 zł netto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 80.000,00 zł netto + VAT, co daje kwotę 98.400,00 zł brutto.

 

5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

 

Firma Produkcyjno – Handlowa KDE Ewa Ledwig-Kasprzyk.

 

 

Leśnica, 13.05.2021r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Z up. BURMISTRZA 

                                                                                                                                                                                           Anna Wyschka

 

                                                                                                                                               Kierownik Referatu Rolnictwa Ekologii

                                                                                                                                                        i Gospodarki Nieruchomościami

PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf (438,51KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu - Skan.pdf (519,24KB)