Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz rejestrów publicznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Leśnicy

Wykaz rejestrów publicznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Leśnicy

 • Rejestr nieruchomości stanowiących własność gminy Leśnica
 • Rejestr utraconych dowodów osobistych
 • Wykaz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową
 • Zbiór meldunkowy jako: a) zbiór danych stałych mieszkańców, b) zbiór danych byłych mieszkańców, c) zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiąced) zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zame
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zarządzeń Burmistrza jako organu gminy
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Leśnicy
 • Stały rejestr wyborców
 • Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
 • Lista poborowych rocznika 1988
 • Ewidencja wydanych poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miejskim w Leśnicy
 • Ewidencja wydanych dowodów osobistych
 • Księga zgonów
 • Księga urodzeń
 • Księga małżeństw
 • Rejestr wydanych zezwoleń na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
 • Rejestr użytkowników wieczystych działek na terenie gminy Leśnica
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
 • Rejestry wymiarowe, rejestry przypisów i odpisów
 • Ewidencja wysłanych upomnień, ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń przez organy podatkowe
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych
 • Ewidencja działalności gospodarczej

Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa rozporządzenie.