Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.03.08: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

08.03.2021 r. o godz. 15.00 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Działka nr 892, km 4, o powierzchni 978 m2, obręb Lichynia, opisana w księdze wieczystej
nr OP1S/00040534/2, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz D1/2 – droga dojazdowa.

 

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Jeden podmiot dopuszczony, niedopuszczonych brak.

4. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości i najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości wynosiła 600,00 zł netto rocznie.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 610,00 zł netto rocznie.

 

5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
 

Szablicki Rafał Auto Servis, Lichynia.

 

 

Leśnica, 16.03.2021.r.

PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf (201,06KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu - Skan.pdf (485,66KB)