Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.06.29: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

29.06.2020 r. o godz. 15.00 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Część działki nr 663/3, km 4, powierzchnia 200 m2  w obrębie Raszowa, opisana w księdze wieczystej nr OP1S/00054902/4, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako 4.ZP - teren rekreacyjny – Park Wiejski w Raszowej/ tereny zbiorników wodnych, zadrzewień i zieleni parkowej/zlokalizowany w wyrobisku popiaskowym.

Wydzierżawiający przewiduje możliwość ograniczenia wysokości czynszu rocznego do czasu zagospodarowania nieruchomości, nie dłużej jednak, aniżeli przez okres 18 miesięcy.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Dwa podmioty dopuszczone, niedopuszczonych brak.

4. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości i najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości wynosiła 10.000,00 zł netto rocznie.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 10.100,00 zł netto rocznie.

Przy czym oferent zaproponował ograniczenie czynszu do kwoty 2.000,00 zł netto przez okres do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do dnia podpisania protokołu przejęcia przedmiotu dzierżawy (w zależności co nastąpi wcześniej).

 

5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
 

T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

 

Leśnica, 07.07.2020.r.

 

                                                                       

                                                                                                                                                          Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                               Anna Wyschka

                                                                                                                                              Kierownik Referaru Rolictwa, Ekologii

                                                                                                                                                  i Gospodarki Nieruchomościami

                                                                                                                                     

PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf (621,28KB)