Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 - Rada Miejska w Leśnicy

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, iż do Rady Miejskiej w Leśnicy w 2019 roku wpłynęły trzy petycje.

Pierwsza petycja została złożona w dniu 23 sierpnia 2019 r. przez mieszkańców podpisanych na liście w sprawie nieuprawnionego ruchu samochodów ciężarowych przez centrum miejscowości Leśnica. O sposobie załatwienia petycji poinformowano osobę zbierającą podpisy w dniu 5 listopada 2019 r.. Z odpowiedzi wynika, że ruch ciężarowy przez miasto Leśnica odbywa się głównie drogami powiatowymi, bez ograniczeń tonażowych – czyli o rzeczywistej masie całkowitej do 40 t. Także w odpowiedzi poinformowano o zadaniach, które gmina Leśnica czyni w tym temacie.

Druga petycja została złożona w dniu 2 grudnia 2019 r. przez Panią Renatę Sutor z Rabki-Zdrój w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego. O sposobie załatwienia petycji poinformowano osobę wnoszącą petycję w dniu 31 stycznia 2020 r.. Rada Miejska w Leśnicy podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała się za właściwą do rozpatrzenia w części dotyczącej pkt. 1 petycji i uznała petycję w tym zakresie za bezzasadną. Natomiast w pozostałych punktach petycji tj. od 2 do 11 Rada Miejska w Leśnicy uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia i postanowiła przekazać petycję w tym zakresie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako właściwych podmiotów.

Trzecia petycja została złożona w dniu 6 grudnia 2019 r. przez Panią Renatę Sutor z Rabki-Zdrój w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego. O sposobie załatwienia petycji poinformowano osobę wnoszącą petycję w dniu 31 stycznia 2020 r.. Rada Miejska w Leśnicy podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję w całości za bezzasadną.

Leśnica, 2020 – 06 – 26

PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 - Rada Miejska w Leśnicy.pdf