Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020.04.28: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

20.04.2020 r. o godz. 15.00 w Sali Nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy  przy ul. 1 Maja 9 odbył się V przetarg ustny nieograniczony.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:  

- działka nr 1701 o pow. 300 m2  wraz z istniejącą zabudową mieszkaniową

W/w nieruchomości położona jest w obrębie Leśnica, opisana  w  Księdze Wieczystej  Nr OP1S/00040446/8, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług (MWU).

 

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu:

               1 dopuszczona,      0- niedopuszczonych

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła:

90 000,00 zł

 

5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu

 90.900,00 zł

 

6. Imię i nazwisko albo nazwa firmy ustalonej jako nabywca nieruchomości:

 CASTINNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 

Leśnica, 28.04.2020 r.                                                       

 

                                                                                                                                                          Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                               Anna Wyschka

                                                                                                                                              Kierownik Referaru Rolictwa, Ekologii

                                                                                                                                                  i Gospodarki Nieruchomościami

                                                                                                                                     

 

PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf (220,18KB)