Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art. 9b znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), gminy zobowiązane są do prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościach.
W przypadku gmin będących członkami Związku Międzygminnego „Czysty Region” obowiązek ten przejęty został przez Związek w myśl postanowień § 6, pkt. 3 obowiązującego statutu.
Od dnia 1 stycznia 2013 roku rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w imieniu gmin członkowskich prowadzi Związek Międzygminny „Czysty Region”.
W zawiązku z tym wnioski o wpis do rejestru/ zmianę wpisu należy kierować do Związku.
 
Związek Międzygminny
„ CZYSTY REGION”
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn – Koźle
tel. 77/ 40-34-458
 
Należności z tytułu opłaty skarbowej należy wpłacać na wskazane konto bankowe Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w banku PKO BP S.A O/Kędzierzyn-Koźle: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229.

 

Poniżej znajduje się odnośnik do rejestru działalności regulowanej na stronie BIP Związku Międzygminnego „Czysty Region”
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Podmiot udostępniający: Referat Infrastruktury Komunalnej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marian Gorgosch
Data wytworzenia: 2013-01-02