Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLVIII/263/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XLVIII/263/18

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

           Na podstawie art. 226, art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się, co następuje:

 

        § 1. W Uchwale Nr XXXVII/194/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/199/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/203/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XL/210/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLI/220/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLII/227/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/235/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLIV/248/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLV/255/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/258/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Leśnicy.

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR XLVIII/263/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,15MB)