Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.12.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 08 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

Zarządzenie Nr 120.12.2017

Burmistrza Leśnicy

z dnia 08 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 68 i 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy zmienionego Zarządzeniem Nr 120.9.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 06 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 120.27.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 120.7.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 września 2014r., załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz Leśnicy

/-/ Łukasz Jastrzembski

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 120.12.2017 Burmistrza Leśnicy

z dnia 08 listopada 2017 r.

 

Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

  1. Wydatki ponoszone w ramach zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro (netto), powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad należytej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
  2. Wartość szacunkowa zamówienia ustala pracownik odpowiedzialny merytorycznie.
  3. Przy dokonywaniu zamówienia do kwoty brutto 5.000 zł należy przeprowadzić analizę rynku poprzez sprawdzenie ceny u potencjalnych sprzedawców/wykonawców.
  4. Przy dokonywaniu zamówienia powyżej 5.000 zł do kwoty brutto 50.000 zł należy przeprowadzić analizę rynku poprzez sprawdzenie ceny u potencjalnych sprzedawców/wykonawców;

z przeprowadzonej analizy pracownik odpowiedzialny merytorycznie sporządza notatkę służbową.

  1. Przy dokonywaniu zamówień powyżej kwoty brutto 50.000 zł należy zrobić rozeznanie rynkowej w formie pisemnej.
  2. Udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 5.000 zł brutto, powinno być dokonane w formie pisemnej umowy.
  3. Zasad powyżej wskazanych nie stosuje się do zamówień usług pocztowych realizowanych przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług pocztowych powszechnych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

PDFZarządzenie Nr 120.12.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 08 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.pdf (499,12KB)