Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.4.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora i Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie

Zarządzenie Nr 120.4.2017

Burmistrza Leśnicy

z dnia 4 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora i Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.8.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania koordynatora i Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Miejskim w Leśnicy wprowadza się następującą zmianę:

zmienia się dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1, a mianowicie:

„§ 2. 1. Na koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy powołuję Panią Annę Cieciuch, pracownika Referatu Finansowo-Budżetowego realizującego zadania w zakresie kontroli”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Leśnicy

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZarządzenie Nr 120.4.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora i Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie.pdf (111,47KB)