Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Leśnica, 15.07.2013r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Leśnicy
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o przyjęciu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica
uchwalonej uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy
nr XXXIII/168/13
z dnia 27 maja 2013r.

oraz informuję,

że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, oraz z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1Maja 9, pok. 116.

Burmistrz Leśnicy

Łukasz Jastrzembski