Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian strony

 1. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 12.05.2023 r. znak sprawy OSR-OS.6220.3.2023.ZS w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kędzierzyn – Koźle I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Data modyfikacji: 05-06-2023 13:54
 2. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 12.05.2023 r. znak sprawy OSR-OS.6220.3.2023.ZS w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Kędzierzyn – Koźle I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – o kolejnych etapach w postępowaniu
  Data modyfikacji: 05-06-2023 13:53
 3. PROTOKÓŁ NR 31/2023/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 kwietnia 2023 roku
  Data modyfikacji: 05-06-2023 08:54
 4. UCHWAŁA NR LIV/344/23 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 05-06-2023 08:50
 5. UCHWAŁA NR LIV/346/23 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
  Data modyfikacji: 05-06-2023 08:49
 6. UCHWAŁA NR LIV/345/23 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok
  Data modyfikacji: 05-06-2023 08:39
 7. Uchwała Nr LIV/347/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
  Data modyfikacji: 05-06-2023 08:33
 8. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.747.6.2023.AZ z dnia 30 maja 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazafikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu DN200 Kędzierzyn – Zdzieszowice – odg. do SRP Strzelce Opolskie (połącznie z I etapem) granica obrębów Czarnocin i Dolna II etap”
  Data modyfikacji: 02-06-2023 09:05
 9. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie z dnia 22 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchowne płynące przewodów w rurociągu osłonowym projektowanej linii telekomunikacyjnej kablowej – światłowodowej pod dnem rzeki Łęcka Woda
  Data modyfikacji: 01-06-2023 12:50
 10. Pytania i odpowiedzi cz. I dot. postępowania na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa.
  Data modyfikacji: 01-06-2023 14:45