Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian strony

 1. UCHWAŁA NR LXII/404/24 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 01-03-2024 15:15
 2. Wykaz głosowań sesji - LXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
  Data modyfikacji: 01-03-2024 15:11
 3. PROTOKÓŁ NR LXI/24 z Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 stycznia 2024 r.
  Data modyfikacji: 01-03-2024 14:48
 4. Uchwała Nr LXII/405/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok
  Data modyfikacji: 01-03-2024 14:45
 5. UCHWAŁA NR LXII/407/24 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033
  Data modyfikacji: 01-03-2024 13:59
 6. UCHWAŁA NR LXII/406/24 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2024 r.
  Data modyfikacji: 01-03-2024 13:55
 7. OBWIESZCZENIEBurmistrza Leśnicy z dnia 29 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
  Data modyfikacji: 01-03-2024 13:45
 8. Miejska Komisja Wyborcza w Leśnicy
  Data modyfikacji: 28-02-2024 11:22
 9. POSTANOWIENIE NR 351/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy
  Data modyfikacji: 28-02-2024 11:22
 10. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej
  Data modyfikacji: 28-02-2024 09:59