Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian strony

 1. 06.12.2023 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
  Data modyfikacji: 06-12-2023 12:08
 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania nt.: Zad. nr 1: „Modernizacja drogi gm. nr 105932 O ul. Słow. w Raszowej” Zad. nr 2: „Remont drogi leśnej relacji Raszowa – Januszkowice poł. na gruntach miej. Kędz.-Koźle ob. Kłodnica, dział. nr 2723”
  Data modyfikacji: 05-12-2023 12:01
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Strzelcach Opolskich z dnia 28.11.2023 r. /sygn. akt I Ns 183/23 o ustanowieniu kuratora w sprawie o nabycie spadku po Annie Marii Hercel
  Data modyfikacji: 01-12-2023 11:17
 4. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie z dnia 28 listopada 2023 r. znak GL.ZUZ.3.4210.339.2023.JB o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Łęcka Woda gazociągu we wsi Łąki Kozielskie
  Data modyfikacji: 01-12-2023 11:15
 5. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Data modyfikacji: 30-11-2023 14:25
 6. PROTOKÓŁ NR LVIII/23 z Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 października 2023 r.
  Data modyfikacji: 30-11-2023 14:23
 7. UCHWAŁA NR LIX/382/23 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów
  Data modyfikacji: 30-11-2023 14:21
 8. UCHWAŁA NR LIX/375/23 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
  Data modyfikacji: 30-11-2023 14:17
 9. UCHWAŁA NR LIX/381/23 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
  Data modyfikacji: 30-11-2023 14:09
 10. UCHWAŁA NR LIX/377/23 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok
  Data modyfikacji: 30-11-2023 14:02