Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian strony

 1. Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego nt.:„Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł.”
  Data modyfikacji: 05-12-2022 12:45
 2. ZARZĄDZENIE Nr 120.16.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  Data modyfikacji: 01-12-2022 14:55
 3. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Data modyfikacji: 01-12-2022 14:51
 4. UCHWAŁA NR XLVII/305/22 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 01-12-2022 14:49
 5. UCHWAŁA NR XLVII/308/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  Data modyfikacji: 01-12-2022 14:47
 6. UCHWAŁA NR XLVII/309/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych
  Data modyfikacji: 01-12-2022 14:44
 7. UCHWAŁA NR XLVII/310/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  Data modyfikacji: 01-12-2022 14:42
 8. UCHWAŁA NR XLVII/306/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok
  Data modyfikacji: 01-12-2022 14:39
 9. UCHWAŁA NR XLVII/307/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2022 r. wyrażająca zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Strzeleckim w sprawie przyjęcia przez Gminę Leśnica zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
  Data modyfikacji: 01-12-2022 11:50
 10. Imienny wykaz głosowań radnych - XLVII sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
  Data modyfikacji: 30-11-2022 10:04