Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian strony

 1. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle ul. Wiejska w miejscowości Poręba, polegającej na budowie peronu przystanku autobusowego
  Data utworzenia: 29-03-2023 14:56
 2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 29.03.2023r. dot.:„„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej”
  Data utworzenia: 29-03-2023 12:08
 3. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 07.03.2023 r. w postępowaniu o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych i medycznych w Zdzieszowicach, ul. Filarskiego 71”
  Data modyfikacji: 29-03-2023 10:17
 4. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.3.2023
  Data utworzenia: 29-03-2023 10:13
 5. DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Data modyfikacji: 28-03-2023 13:00
 6. Zarządzenie Nr 0050.747.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o umorzenie opłaty rocznej wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działki nr 1665 obręb Leśnica.
  Data modyfikacji: 28-03-2023 12:47
 7. Zarządzenie Nr 0050.746.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o umorzenie opłaty rocznej wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działki nr 831 oraz części działki nr 213/5 obręb Lichynia.
  Data modyfikacji: 28-03-2023 12:15
 8. Zarządzenie Nr 0050.748.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o umorzenie opłaty rocznej wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek nr 454/2 i 455 obręb Wysoka przeznaczonej pod budowę placu zabaw.
  Data modyfikacji: 28-03-2023 12:12
 9. Zarządzenie Nr 0050.745.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o umorzenie opłaty rocznej wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej część działki nr 213/8 obręb Lichynia.
  Data modyfikacji: 28-03-2023 12:10
 10. Zarządzenie Nr 0050.749.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o umorzenie opłaty rocznej wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej część działki nr 177/1 obręb Lichynia
  Data modyfikacji: 28-03-2023 12:08