Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy

z dnia 13 października 2006r.

 

 w sprawie przedłużenia terminu rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Leśnicy w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 
12 listopada  2006 r.

 

 

            W związku z tym, iż liczba zgłoszonych kandydatów na radnych w Okręgu wyborczym Nr 1 jest równa bądź mniejsza od liczby radnych wybieranych w tym okręgu do Rady Miejskiej w Leśnicy w wyborach samorządowych  zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.,  Miejska Komisja Wyborcza w Leśnicy,  zgodnie z art. 108 ust.1 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami/  wzywa Pełnomocników Komitetów wyborczych do dokonywania dalszych zgłoszeń list kandydatów na radnych, w terminie do dnia 18 października 2006r. do godz. 24.00.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

(-) Irena Barteczko

informację wytworzył(a): Barteczko Irena
za treść odpowiada: Barteczko Irena
data wytworzenia: 13.10.2006 r.