Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podsumowanie do „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Podsumowanie sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)  

PDFPodsumowanie do „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (882,37KB)