Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2024r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica"

                                                                                                                    Leśnica, 2024.04.22

 

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2024r.  z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica" przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.972.2024 z dnia 25 marca 2024r. do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 17 kwietnia 2024r.  wpłynęła 1 oferta na realizację zadań.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 0050.989.2024 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 kwietnia 2024r. w dniu 19 kwietnia 2024r. po dokonaniu formalno – prawnej i merytorycznej oceny ofert zaopiniowała przyznanie dotacji niżej wymienionej organizacji pozarządowej, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Szpitalna 5a

45-010 Opole

Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica

116.000,00zł

słownie złotych: sto szesnaście tysięcy złotych 00/100

 

 

 

 

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski 

                                                                                                              

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2024r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica.pdf (46,91KB)