Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.989.2024 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej

 

Zarządzenie nr 0050.989.2024

Burmistrza Leśnicy

z dnia 15 kwietnia 2024r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

 

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz § 11 ust. 1 Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zarządzam, co następuje:

 

§ 1 Powołuję komisję konkursową w składzie:

 

Joanna Izbicka            - Przewodniczący komisji

Tomasz Surma            - członek

Anna Cieciuch            - członek

 

celem zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.972.2024 z dnia 25 marca 2024r.

 

§ 2 Zadaniem komisji konkursowej jest zaopiniowanie zgłoszonych ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

§ 3 Komisja konkursowa zobowiązana jest przygotować protokół z przeprowadzonych czynności zawierający uzasadnienie wyboru oferty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 4 Wyniki przeprowadzonego konkursu zatwierdza Burmistrz Leśnicy.

 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski 

 

PDFZarządzenie nr 0050.989.2024 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (44,79KB)