Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad, gmina Lasowice Wielkie)

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad, gmina Lasowice Wielkie)

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad, gmina Lasowice Wielkie).

Termin przeprowadzenia konsultacji:  29 marca – 11 kwietnia 2024 r.

Sposób konsultacji: uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  lub przesłane pocztą lub dostarczone osobiście w formie pisemnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: ul. Hallera 9, 45-867 Opole (Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich) na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik  do uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r. nr LVIII/599/2023. Przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu

Dokumenty podlegające konsultacjom:

projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad, gmina Lasowice Wielkie).

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje:

Uchwała nr 11968/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2024 r.

PDFUchwala-ZWO-nr-11968-2024-z-dn.-25.03.2024r.pdf (1,02MB)