Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Wykaz głosowań sesji - LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad (15:04)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik,
Teodor Wyschka, Beata Socha, Roland Reguła, Ryszard Froń, Krzysztof Walusz
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly
Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2024 roku (15:05)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, Beata Socha, Roland
Reguła, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Ryszard Froń, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:12)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Maria Reinert, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Rudolf Gajda, Tomasz
Sitnik, Beata Socha, Teodor Wyschka, Marek Nowak, Ryszard Froń, Wiktor Barteczko
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok. (15:13)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Marek Nowak, Beata Socha, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz,
Ryszard Froń, Teodor Wyschka, Roland Reguła, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu
Strzeleckiego. (15:17)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka,
Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Marek Nowak, Wiktor Barteczko
Gmina Leśnica
Strona 1 - wydrukowano dn 2024-03-18 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2024 r. (15:20)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Krzysztof Walusz, Rudolf Gajda, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Zygmunt Pakosz, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Krzysztof
Piechota, Ryszard Froń, Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Beata Socha, Teodor Wyschka
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly
Gmina Leśnica
Strona 2 - wydrukowano dn 2024-03-18 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica

PDFWyniki głosowań imiennych przeprowdzonych na LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 18 marca 2024 r.pdf (22,63KB)