Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 18.03.2024, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2024 roku.

  PDFProjekt protokołu nr LXII_24 z dnia 26 lutego 2024 roku.pdf (221,16KB)

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,92MB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok.pdf (2,02MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

  PDFProjekt uchwały w.pdf (239,21KB)

 6. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2024 r.

  PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.pdf (269,47KB)

 7. 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Leśnica na lata 2021 – 2025 w 2023 roku.

  PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Leśnica.pdf (205,77KB)

 8. 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2021 – 2023 w 2023 roku.

  PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2021 – 2023 w 2023 roku.pdf (352,52KB)

 9. 9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. 10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 11. 11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 13. 13. Zamknięcie sesji.