Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Wykaz głosowań sesji - LXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad. (15:03)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Reinert, Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Ryszard Golly,
Beata Socha, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk
Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 stycznia 2024 roku. (15:05)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Beata Socha, Ryszard Golly,
Wiktor Barteczko, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Ryszard Froń, Teodor Wyschka
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk
Glosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:19)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Krzysztof Piechota,
Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz, Beata Socha, Ryszard Froń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok. (15:23)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Ryszard Golly, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka,
Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Wiktor Barteczko, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk
Glosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2024 r. (15:25)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń,
Teodor Wyschka, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Beata Socha, Ryszard Golly
Gmina Leśnica
Strona 1 - wydrukowano dn 2024-02-28 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Leśnica na lata 2024-2033. (15:28)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Maria Reinert, Tomasz Sitnik,
Krzysztof Piechota, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard Froń
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk
Gmina Leśnica
Strona 2 - wydrukowano dn 2024-02-28 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica

PDFWyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na LXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 26 lutego 2024 r.pdf (22,51KB)