Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LEŚNICY W sprawie zgłaszania projektów dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA LEŚNICY

W sprawie zgłaszania projektów dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033.

Jeśli mają Państwo ciekawy pomysł, chcą zmienić lub uatrakcyjnić przestrzeń w której mieszkacie, ale brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia ich realizację, zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektu rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033 Dzięki temu będą mieć Państwo szansę ubiegania się o dofinansowanie swojego pomysłu ze środków unijnych lub zdobycia dodatkowych punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez instytucje ogłaszającą konkurs.

Nabór prowadzony jest w terminie od 01.03.2024 r. do dnia 22.03.2024 r.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczone zostały trzy podobszary rewitalizacji: Podobszar rewitalizacji – Góra Św. Anny, Podobszar rewitalizacji – Leśnica, Podobszar rewitalizacji – Raszowa na których zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Prosimy o zaznajomienie się z załączoną do ogłoszenia Informacją o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych.

Sposób zgłoszenia projektów:

    • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;

    • w formie elektronicznej, korzystając z poniższego linka:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_lesnica_nabor_projektow  

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

    • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy;

    • przesłać listem na adres: Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

Jednocześnie informujemy, że możliwość złożenia propozycji projektowej w ramach naboru możliwa jest wyłącznie po wyrażeniu zgody na zamieszczenie w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033 przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

W dniu 12 marca o godz. 15:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się spotkanie warsztatowe na temat projektów jakie można zgłaszać do Gminnego Programu Rewitalizacji – serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji!

W załączeniu:

- Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji (do wydruku);

- Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

- Informacja o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Leśnicy. Klauzula informacyjna dostępna jest poprzez stronę internetową https://bip.lesnica.pl w zakładce dane osobowe oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

Burmistrz
(-) Łukasz Jastrzembski 

 

PDFOGŁOSZENIE BURMISTRZA LEŚNICY W sprawie zgłaszania projektów dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033.pdf (86,76KB)

DOCFormularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji.doc (88,00KB)

PDFUCHWAŁA NR LXI40224 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica.pdf (13,66MB)

PDFInformacja o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych.pdf (550,97KB)