Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH”

 

Leśnica, 2024-02-20

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.932.2024 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 stycznia 2024 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 14 lutego 2024 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 3 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.949.2024 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 lutego 2024 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy

9 0000,00 zł

słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100

  1.  

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA

Warsztaty Orkiestrowe 2024

13 000,00 zł

słownie: trzynaście  tysięcy złotych 00/100

  1.  

Dom współpracy Polsko-Niemieckiej

„Jugendpunkt- Niemieckie Kluby Młodzieżowe”

3 000,00 zł

słownie: trzy tysiące złotych 00/100

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (669,76KB)