Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 26.02.2024, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 stycznia 2024 roku.

  PDFProjekt protokołu nr LXI_24 z dnia 22 stycznia 2024 roku.pdf (203,94KB)

 3. 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023.

  PDFSprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023.pdf (197,75KB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFWPF Projekt 2024.02.26 - SCALONY.pdf (4,09MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok.

  PDFUchwała.Projekt.2024-02-26 - zmiany budżetu i w budżecie.pdf (2,20MB)

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2024 r.

  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica.pdf (326,63KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033.

  PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033.pdf (180,23KB)

 8. 8. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy za 2023 rok:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej;

   PDFSprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej za 2023 rok.pdf (200,98KB)

  2. b. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

   PDFSprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2023 rok.pdf (251,20KB)

  3. c. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej;

   PDFSprawozdanie z działalności komisji Infrastruktury Społecznej za 2023 rok.pdf (218,80KB)

  4. d. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

   PDFSprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2023 rok.pdf (140,39KB)

  5. e. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

   PDFSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.pdf (172,82KB)

 9. 9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. 10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 11. 11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 13. 13. Zamknięcie sesji.