Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.949.2024 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności pożytku publicznego w 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.949.2024

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności pożytku publicznego w 2024 r.

 

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 11 ust. 1 Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję komisję konkursową w składzie:

  1. Waldemar Piontek    - przewodniczący komisji;
  2. Dorota Wieczorek      - członek;
  3. Barbara Tiszbierek    - członek;
  4. Danuta John              - członek;

 

 

celem zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań  publicznych w zakresie prowadzenia warsztatów dla mniejszości niemieckiej oraz innych zespołów
i grup artystycznych. ogłoszonym Zarządzeniem Nr 0050.932.2024 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w 2024 r.

 

§ 2

Zadaniem komisji konkursowej jest ocena i zaopiniowanie zgłoszonych ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

§ 3

Komisja konkursowa zobowiązana jest przygotować protokół z przeprowadzonych czynności zawierający uzasadnienie wyboru oferty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 4

Wyniki przeprowadzonego konkursu zatwierdza Burmistrz Leśnicy.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.      

 

          Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski 

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.949.2024 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności pożytku publicznego w 2024 r.pdf (642,34KB)