Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.02.2024: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
09.02.2024 r. o godz. 13.30 w sali Nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych.
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
1)  działka nr 2082/1 km 5 o pow. 128 m2 w obrębie Leśnica, opisana w KW nr OP1S/00041528/4, w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczona symbolem (2MU) – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług,
2) działka nr  2082/2 km 5 o pow. 132 m2 w obrębie Leśnica, opisana w KW nr OP1S/00041528/4, w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczony jest symbolem (2MU) – teren  zabudowy mieszkaniowej  z dopuszczeniem usług.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:
            1)  dz. nr 2082/1 – 1 podmiot dopuszczony, niedopuszczonych brak.
            2)  dz. nr 2082/2 – 1 osoba dopuszczona, niedopuszczonych brak.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości i najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
 1) cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  8 500,00 zł netto, najwyższa cena osiągnięta 
w przetargu wyniosła  8 600,00 zł netto.                                                                                        

2) cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  8 800,00 zł netto, najwyższa cena osiągnięta 
w przetargu wyniosła  8 900,00 zł netto.
5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
1) Halina  Krystyna Pyrek, Piotr Paweł Pyrek, Andrzej Sylwester Pyrek, Daniel Oskar Cieślik
2) Elwira Katarzyna Święs.

       Leśnica, 16.02.2024 r.


PDF09.02.2024 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU.pdf (591,45KB)